Home Spreidingswet

Spreidingswet

De spreidingswet is van start!

Wij kunnen productiecapaciteit reserveren om 4.000 mensen onderdak te bieden. Bent u daarmee geholpen?

Per 1 februari is de spreidingswet een feit. Gemeenten en provincies bellen De Meeuw met de vraag of Circulair Flexgoed kan worden ingezet bij het realiseren van huisvesting voor vluchtelingen en ontheemden. Het antwoord is: ja! Gemeente Amsterdam, Almere, Vlaardingen en bijvoorbeeld Oss gingen u voor. In deze gemeenten is in hoog tempo woonruimte gerealiseerd voor bijna 2.000 vluchtelingen, statushouders en asielzoekers.

Wij worden niet nerveus van strakke deadlines

De spreidingswet kent een strakke tijdlijn. Tot 1 november 2024 krijgt u als gemeente de mogelijkheid om opvanglocaties aan te melden en vanaf 1 januari 2025 is er 6 maanden gereserveerd om de opvangplekken te realiseren. Dit zijn tijdslijnen waar De Meeuw niet zenuwachtig van wordt. Na opdracht hebben we afhankelijk van de omvang van het gebouw drie tot zes maanden nodig om de sleutels te overhandigen. We werken hierbij volgens een strak schema waarbij iedereen weet wat hij moet doen om de deadline te halen.

Totaalpakket

De woningen worden woonklaar opgeleverd. Van meubels tot en met het bestek. Daarnaast zorgen we ervoor dat de gemeenschappelijke ruimtes zijn ingericht. Dit geldt ook voor de gemeenschappelijke buitenruimte.

Huur of koop?

U kunt kiezen wat het beste past: koop of huur. Kiest u voor koop dan bieden we altijd een levenslange terugkoopgarantie aan.

Waarom Flexgoed?

Flexgoed is adaptief en verplaatsbaar. Als de instroom van asielzoekers daalt kunnen we de woningen eenvoudig aanpassen op andere doelgroepen. Denk aan starters, studenten of bijvoorbeeld spoedzoekers. Of natuurlijk een mix van verschillende bewoners. Waardoor je een gebalanceerde leefgemeenschap creëert. Daar zijn we groot voorstander van. Mocht er geen behoefte meer zijn aan de woonruimte dan halen we het gebouw op en zetten het ergens anders in Nederland weer in.

Kracht van samenwerking

De basisgedachte achter de spreidingswet is dat gemeenten in samenwerking de opvang van asielzoekers en ontheemden kunnen oplossen. De Meeuw draagt daar graag aan bij door een deel van onze productiecapaciteit te reserveren. Vooralsnog denken we aan een volume om 4.000 mensen onderdak te bieden. Wilt u weten hoe u hier gebruik van kunt maken? Neem dan contact met ons op.

Wouter

Wouter vertelt u graag meer over hoe we dat doen.

Wouter Orth,
Directeur De Meeuw Nezzt

Meer weten?

Om u te faciliteren hebben we een deel van onze productiecapaciteit gereserveerd. Wilt u weten hoe dat werkt neem dan vandaag contact met ons op.