Onderhoud

De Meeuw maakt werk van onderhoud

De Meeuw heeft een uitstekende reputatie op het gebied van de kwaliteit van de bouwsystemen, onze kennis en het hoogwaardige onderhouds- en serviceniveau. Huisvestingsoplossingen die goed onderhouden worden, hebben een langere levenscyclus, zijn over een langere periode herinzetbaar en hebben lagere exploitatiekosten. Een onderhoudscontract zorgt ervoor dat je huisvestingsoplossing in optimale staat blijft en voldoet aan de wettelijke richtlijnen. Met Maintenance van De Meeuw ben je verzekerd van de beste service op het gebied van onderhoud.

De Meeuw Maintenance zorgt ervoor dat je geen zorgen hebt over wettelijk, preventief en correctief onderhoud. Wettelijke eisen op het gebied van dakbeveiliging, legionella-preventie, elektriciteit, brandbeveiliging en noodverlichting nemen we vanzelfsprekend als uitgangspunt. Door preventief onderhoud kunnen we ervoor zorgen dat de huisvesting in goede staat blijft. Correctief onderhoud, bijvoorbeeld storingen aan installaties en bouwkundige elementen zoals daken en deuren, worden door ons vakkundig en proactief opgepakt. Dit levert een goed functionerend gebouw op, met het oog op de toekomst. Onze missie daarbij is een zorgeloze huisvesting.

Goed onderhoud bespaart kosten

Goed onderhoud is voor huurder en gebouweigenaar van groot belang. Huisvestingsoplossingen die goed onderhouden worden, hebben een langere levenscyclus, zijn langer herinzetbaar en hebben lagere exploitatiekosten.

De Meeuw heeft een goede reputatie op het gebied van service & onderhoud en verzorgt voor haar huidige opdrachtgevers naar grote tevredenheid de service & onderhoudsactiviteiten. We maken daarbij gebruik van gekwalificeerde partners die vakkundig en efficiënt inspelen op de klantvraag naar wettelijk, preventief en correctief onderhoud.

Ook heeft De Meeuw Full Maintenance en instandhoudingsconcepten waarin, naast wettelijk, preventief en correctief onderhoud, de klant volledig ontzorgd wordt inclusief 24/7 storingsopvolging en periodieke vervanging van kritische assets. Met deze contractvormen zorgen we ervoor dat rendement, output en klanttevredenheid naar de toekomst toe worden geoptimaliseerd. Instandhouding van de huisvesting tegen het beste rendement en met de hoogste mate van klanttevredenheid.

Modulaire, onderhoudsvriendelijke gebouwen

De modulaire gebouwen van De Meeuw zijn onderhoudsvriendelijk. Door continue doorontwikkeling van onze bouwsystemen en onze ruime ervaring met modulair bouwen hebben we ook service en onderhoud daarop geoptimaliseerd. Hierdoor voeren we storingen, klachten en reparatieverzoeken klantgericht, efficiënt en zonder risico’s uit. Snel en vakkundig, conform de gewenste Service Levels.

Onze uitvoeringsorganisatie bestrijkt geheel Nederland. Door middel van rapportages en een dashboard geven we inzicht in de staat van de huisvesting. De Meeuw acteert daarbij op basis van de vooraf afgesproken reactietijden en prestatieafspraken en zorgt er zo voor dat jij je kunt focussen op je onderneming.PARTNERS DE MEEUW MAINTENANCE


ENGIE is een van de grootste technische dienstverleners van Nederland, met innovatieve concepten en integrale en duurzame oplossingen. ENGIE heeft een landelijke spreiding en is actief in diverse sectoren zoals utiliteit, industrie en infrastructuur.


Van den Broek Systemen is een toonaangevende installateur op het gebied van electrotechnische installaties, zwakstroom installaties, beveiliging en telecom.


SWECO is een van de leidende ondernemingen op het gebied van vastgoedmanagement. SWECO heeft een grote kennis en ervaring op het gebied van call center management, storingsafhandeling en onderhoudsuitvoering.


Laat je gegevens achter voor meer informatie