Home Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de meest gestelde vragen over korte termijn verhuur, gezondheidszorg, onderwijs en bedrijfsleven. Toch nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Telefoonnummer
+31 499 572 024
E-mailadres
info@demeeuw.com

Neem direct contact op

Hoe kunnen we u helpen?

Algemeen

De Meeuw is een turn-key dienstverlener. We zijn niet alleen een ‘aannemer’ of bouwer van tijdelijke huisvesting, maar ontzorgen maximaal met onze integrale aanpak. Zowel vóór het bouwen (ontwerp, vergunningen, etc.) tijdens (bouw, infra, inrichting, etc.) en ná oplevering (verzekering, service, onderhoud, etc.).

Daarmee kunt u zich richting op uw eigen bedrijfsvoering. En bespaart u tijd en geld!

De Meeuw heeft verschillende bouwsystemen voor verschillende toepassingen. Voor korte verhuurperioden bouwen we doorgaans tot 2 bouwlagen. We hebben echter ook oplossingen waarmee we tot 7 bouwlagen kunnen bouwen. Deze worden echter ingezet voor (semipermanente) projecten voor een lange periode.

Vrijwel ieder gebouw laat zich voor zo’n 80% opbouwen uit modulaire bouwdelen. Met de bouwsystemen die De Meeuw gebruikt voor korte termijn verhuurprojecten kunnen echter geen ronde vormen worden gebouwd.

In de regel neemt een potentiële opdrachtgever contact op met De Meeuw. Een adviseur van De Meeuw met u het project inventariseren. Vaak is dat voldoende om te voorzien in een passend ontwerp en offerte. Mocht het een complexer project betreffen, dan maakt een commercieel technisch snel een afspraak bij u op locatie of op een van de vestigingen van De Meeuw. Indien gewenst in combinatie met een bezoek aan relevante referentieprojecten. Op basis van deze verkenning wordt een concept en een prijsindicatie opgesteld.

Ja, want hergebruik speelt een grote rol bij onze ambities m.b.t. duurzaamheid. Zo beschikt De Meeuw over een hoogwaardige verhuurvloot die continue opnieuw wordt ingezet. Dit borgt een duurzaam gebruik van materialen en een betaalbare oplossing voor de klant. Daarnaast heeft De Meeuw database met projecten die (op relatief korte termijn) beschikbaar zijn. Op basis van de bestaande tekeningen en foto's krijgt u snel een overzicht van de mogelijkheden, waarbij ook een update of upgrade tot de mogelijkheden behoort.

Voor korte termijn verhuurprojecten zet De Meeuw bouwsystemen in die daarvoor niet geschikt zijn. Voor semi)permanente projecten voor een langere periode zijn deze mogelijkheden er wel en wordt dit zelfs vrij regelmatig uitgevoerd.

De levertijden zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals grootte, locatie, uitvoering en toepassing. In de regel geldt een levertijd van circa 5 werkdagen voor eenvoudige opdrachten tot enkele weken voor de grotere projecten.

Dit kan op twee manieren. Bij tijdelijke gebouwen wordt vaak gekozen voor een afvoer van het hemelwater aan de buitenzijde van het gebouw. Hierbij wordt per unit het water afgevoerd via een standleiding of via een bakgoot met standleidingen.

Bij permanente gebouwen wordt het water vaak afgevoerd via één of meerdere centrale voorzieningen. ZJa. In dit opzicht verschilt De Meeuw niet van andere aanbieders huisvesting. De eisen van het Bouwbesluit zijn afhankelijk van de omgeving (afstand tot een naastliggend gebouw of erfgrens), instandhoudingstermijn (tijdelijke gebouwen of permanente gebouwen) en gebruiksfunctie. Sinds de wijziging in de Crisis- en herstelwet gelden andere regels voor de instandhoudingstermijn. Bel ons gerust voor meer informatie voor uw specifieke situatie. Of stel uw vraag via onze chatfunctie. wordt de buitenzijde van het gebouw niet verstoord door afvoeren.

Bij tijdelijke gebouwen wordt vaak gekozen voor een afvoer van het hemelwater aan de buitenzijde van het gebouw. Hierbij wordt per unit het water afgevoerd via een standleiding of via een bakgoot met standleidingen.

Ja, ook voor korte verhuurperioden beschikt De Meeuw over een bouwsysteem dat voorzien is van een betonnen vloer op zowel de begane grond als de verdiepingen.

Nee, iedere unit heeft een eigen dak en vloer. Dit zorgt voor extra isolatie en reduceert contactgeluid tot een minimum. Bovendien zijn de units na de gebruiksperiode daardoor optimaal inzetbaar op andere locaties zonder grote aanpassingen. Dat is duurzaam en garandeert een maximale restwaarde.

Ja, er is altijd een fundering nodig om een gebouw op te plaatsen. De vorm en de grootte ervan zijn sterk afhankelijk van het aantal verdiepingen van het gebouw en de ondergrond. In Nederland is de bodemgesteldheid een belangrijke factor bij bouwwerken. Bij een stevige zandgrond is een plaatfundering of fundering op staal vaak mogelijk. Bij kleigronden is een fundering met heipalen vaak noodzakelijk.

Voor ieder bouwwerk, ook een tijdelijk gebouw, heeft u een bouwvergunning nodig. Bouwplaatsvoorzieningen zijn hiervan vrijgesteld. Ook mantelzorgwoningen mogen vergunningsvrij gebouwd worden buiten de bebouwde kom. Deze moet dan wel op het achtererf gebouwd worden en ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw.

De Meeuw helpt u graag bij het aanvragen van de vergunning. Voor meer informatie over bouwvergunningen kunt u contact met ons opnemen. Of stel je vraag via de chat.

Ja, De Meeuw levert de accommodaties voor verhuur voor korte termijn vanuit voorraad. Daarom kunnen we supersnel inspelen op urgente huisvestingsvraagstukken. Bevat het project klant specifieke zaken, dan geldt een (korte) levertijd. Bij (semi)permanente projecten wordt de oplossing klant specifiek geproduceerd, maar gelden nog steeds korte realisatietijden door onze innovatieve bouwsystemen en een industrieel productieproces.

Ja, dit gebeurt in de praktijk veelvuldig. De ontwerpers van De Meeuw ontwikkelen dan een vloeiende overgang van het bestaande naar het nieuwe gebouw.

In de loze ruimten in de vloer en plafond kunnen ook op een later moment leidingen worden geplaatst. In de wand kan de elektriciteits- waterleiding middels inbouw naar de juiste positie worden gebracht. Voor de aansluiting van een koudwaterpunt moet natuurlijk ook worden gedacht aan de afvoer van het water. Aansluiting op het centrale systeem zal per situatie moeten worden bekeken.

Vrijwel ieder gebouw laat zich voor zo’n 80% opbouwen uit geprefabriceerde bouwdelen. Daardoor zijn zowel de buitenschil als de binnenschil in verschillende gebruiksfasen aanpasbaar aan de veranderende eisen en wensen van de gebruiker met betrekking tot comfort en uitstraling. Door grote vrije overspanningen zijn binnenwanden te verplaatsen of juist weg te halen en kan de ruimte moeiteloos anders worden ingedeeld. Ook is een modernisering van installaties of gevel realiseerbaar. Vanuit de zekerheid dat niets vaststaat, zorgt De Meeuw dat uw huisvesting u altijd past.

In de ontwerpfase kan al rekening worden gehouden met eventuele uitbreidingen in de vorm van aanbouw of opbouw. De hoofdconstructie kan hier op verschillende niveaus op voorbereid zijn. Wanneer dat relevant is, zal daarnaast ook deels gebruik gemaakt kunnen worden van conventionele bouwsystemen waarvan de aanpasbaarheid echter minder is.

De Meeuw beschikt over een projectbureau met architecten, bouwkundig ingenieurs, installatiespecialisten en huisvesting adviseurs. Daarnaast beschikken we over een groot netwerk aan specialisten en partners, waarmee we structureel samenwerken. Maar we werken uiteraard ook graag samen met uw eigen architect en adviseurs. Samen met u tot de slimste keuze komen…daar draait het om.

We kunnen bouwen voor de eeuwigheid, alleen…daar is naar onze overtuiging geen behoefte aan in de sectoren waarin wij werkzaam zijn. En dat zijn er nogal wat!

Zo zijn ziekenhuizen vaak al tijdens de bouw onderhevig aan veranderende wensen. De meeste gebouwen zijn na zo’n 7 jaar toe aan een vernieuwing van het interieur en na 10 tot 15 jaar maken nieuwe technologieën en werk- of onderwijsmethoden aanpassingen of verhuizen noodzakelijk. Wanneer aanpassing of transformatie niet mogelijk is, wacht voor ruim 80% van de gebouwen voortijdige sloop.

Het is dus belangrijk dat gebouwen eenvoudig aanpasbaar zijn en meebewegen met de behoefte. Zo verlengen we de levensduur van het gebouw. Maar ook dan gaan we er bij De Meeuw van uit dat niets vast staat. Het gebouw komt uiteindelijk aan het einde van de gebruiksperiode voor die specifieke klant. In dat geval nemen we het gebouw weer terug en hergebruiken we het voor een andere klant, desgewenst in een andere functie.

Modulaire bouwoplossingen komen tot stand op basis van ‘learned lessons’ en ‘best practices’. Het geïndustrialiseerde productieproces in de fabriek is snel en efficiënt. Het maakt dat de totale bouwtijd met wel 50% kan worden teruggebracht. Dat betekent tevens de helft minder overlast op de bouwlocatie. Veel minder risico op vertraging en het overschrijden van deadlines en budgetten door bijvoorbeeld slecht weer. En als de oplevering eerder plaatsvindt, kan het gebouw ook eerder in gebruik worden genomen. En hoe eerder het exploitabel is, hoe eerder het rendeert.

Ja, dat is mogelijk en wordt regelmatig uitgevoerd. De bouwsystemen van De Meeuwzijn ontwikkeld om architecten en opdrachtgevers de ruimte te geven om een gebouw een eigen uitstraling en unieke identiteit. Voor elke ambitieniveau biedt De Meeuw een oplossing.

Met de bouwsystemen van De Meeuw is een hoogte van 12 bouwlagen geen probleem.

Vrijwel ieder gebouw laat zich voor zo’n 80% opbouwen uit modulaire bouwdelen. Met onze bouwsystemen kunnen echter geen ronde vormen worden gebouwd. Wel kunnen ze prima worden gecombineerd met conventionele oplossingen, waardoor er alle ruimte is voor een eigen unieke uitstraling. Dit is echter altijd maatwerk.

Wat is een traditioneel ontwerp? Vrijwel ieder gebouw laat zich voor zo’n 80% opbouwen uit modulaire bouwdelen, met maatvoeringen die volledig aansluiten bij die van conventionele bouwsystemen. Dat biedt architecten en opdrachtgevers alle ruimte om het gebouw een eigen uitstraling en unieke identiteit te geven. Het resultaat is niet van traditionele bouw te onderscheiden.

De Meeuw gebruikt materialen en constructies die naar gelang de voorliggende opgave het meest adequaat zijn. Indien noodzakelijk ook conventionele. De Meeuw voegt ‘the best of both worlds’ naadloos samen. Daarbij staan echter wel de aanpasbaarheid en herinzetbaarheid van het gebwou centraal.

Er zijn verschillen op twee belangrijke terreinen: dienstverlening en bouwmethodiek. Allereerst is De Meeuw een turn-key dienstverlener voor de realisatie van huisvesting en niet alleen een ‘aannemer’ of bouwer op basis van een karakteristiek bouwmateriaal. Wij zijn er van overtuigd zo beter te kunnen voldoen aan de verwachtingen en mogelijkheden van opdrachtgevers. We kunnen met onze integrale dienstverlening veel beter inspelen op wat er vóór het bouwen (ontwerp, haalbaarheid, vergunningen, …) en ná oplevering (gebruikskosten per m2, aanpasbaarheid, ...) blijkt nodig te zijn om tot een optimale exploitatie van uw huisvesting te komen. Ook herontwikkeling of herinzet horen daarbij.

Ten tweede maken wij gebruik van zoveel mogelijk ‘off site’ geproduceerde, dat wil zeggen industrieel vervaardigde, bouwelementen. Daardoor kunnen we ook vrijwel weersonafhankelijk bouwen in een zeer beheerst proces en zijn we veel korter aanwezig op de bouwplaats. Minder transportbewegingen, minder overlast en sneller resultaat. We zijn niet gebonden aan één bouwmateriaal of methode maar maken gebruik van de beste materiaalkeuze voor elke specifieke deeloplossing. Indien noodzakelijk kunnen ook meer traditionele bouwmethoden volledig worden geïntegreerd.

Bij traditionele bouw wordt de huisvesting op locatie gerealiseerd. Stap voor stap, van fundering tot en met laatste afwerking. Het is een lineair proces, waarbij de verschillende disciplines die bij de bouw betrokken zijn, na elkaar hun werkzaamheden verrichten.

Bij systeembouw worden vooraf gedeelten van een gebouw in de fabriek geproduceerd, om vervolgens op de bouwplaats te worden gemonteerd. Te denken valt aan prefab draagconstructies, wanden, vloeren en plafonds. De productie daarvan vindt plaats onder geconditioneerde omstandigheden, in een industrieel proces dat zo duurzaam, efficiënt en effectief mogelijk wordt ingericht. De bouwtijd op locatie is veel korter en dus is er veel minder overlast. Ook het aantal transportbewegingen en de hoeveelheid afval liggen aanzienlijk lager.

De meest recente ontwikkeling in bouwinnovatie is modulair bouwen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van industrieel vervaardigde bouwelementen. Bouwdelen worden vooraf volledig geprefabriceerd in de fabriek, waarna ze op de bouwplaats in zéér korte tijd worden geassembleerd en afgewerkt. Bij modulaire bouw gaat het industriële productieproces nog een stap verder dan bij systeembouw en worden complete bouwmodules integraal geproduceerd. Inclusief technische installaties. Eenzelfde ontwikkeling zien we in de automobielindustrie, waar bijvoorbeeld een dashboardfabrikant niet enkel de kunststof omkasting, maar een integrale plug & play oplossing levert, compleet met tellers, meters, bekabeling en navigatiesysteem.

Wij innoveren ons aanbod voortdurend om antwoord te geven op de groeiende vraag naar duurzame oplossingen. Vanuit de stellige zekerheid dat niets vast staat kenmerkt huisvesting van De Meeuw zich al door aanpasbaarheid en toekomstige herinzetbaarheid van gebouwen. Daarnaast zijn op verschillende ambitieniveaus oplossingen beschikbaar voor een optimale energie-efficiëntie, zoals vloerverwarming, luchtgekoelde warmtepomp, professionele HR ketels, ledverlichting, verhoogde rc waarde, PV cellen, zonwering, etc. Koelen en verwarmen is per ruimte regelbaar en ook op het gebied van watermanagement zijn meerdere systemen inzetbaar Onze specialisten gaan graag met u in overleg om tot een goede balans te komen tussen ambitie, budget én rendement! Vervolgens is dan de meeste winst te behalen door ook daadwerkelijk duurzaam gebruik en duurzame exploitatie.

In dit opzicht verschilt De Meeuw niet van andere aanbieders van huisvesting en vastgoedontwikkeling. Zo dient u o.a. rekening te houden met gemeentelijke legeskosten en nutskosten. Verder kan het verkrijgen van specifieke vergunningen soms leiden tot bijzondere kosten, bijvoorbeeld om eventuele milieuschade te voorkomen of te herstellen.

Binnen de afspraken met De Meeuw zijn er geen bijkomende kosten. Wij houden van transparantie en zien dat als de voorwaarde voor een duurzame relatie met onze opdrachtgevers.

De aanpak van De Meeuw staat voor financieel haalbare planontwikkeling door lagere kosten op vele vlakken. Denk hierbij aan lagere faalkosten en het minimaliseren van opleverpunten door het gebruik maken van BIM en een geconditioneerd industrieel productieproces. Maar u bespaart ook tijd en geld door de hoge reactie en realisatiesnelheid, waardoor uw gebouw eerder geëxploiteerd kan worden. Doordat De Meeuw verder beschikt over eigen architecten, ingenieurs en installatieadviseurs kan ook de ontwerpfase en het haalbaarheidsonderzoek op zeer efficiënte wijze worden doorlopen en dat bespaart ook tijd én geld!

De Meeuw is een turn-key dienstverlener. We zijn niet alleen een ‘aannemer’ of bouwer op basis van onze modulaire bouwmethode, maar ontzorgen met onze integrale aanpak. Met ons projectbureau spelen we optimaal in op wat er vóór het bouwen (ontwerp, haalbaarheid, vergunningen, pre-assessment GPR etc.) en ná oplevering (beheersing gebruikskosten per m2, aanpasbaarheid, etc.) nodig is om tot een optimale exploitatie van uw huisvesting te komen. Doordat wij vaak de hele ontwikkeling in één hand nemen zijn zowel de kosten als het eindproduct al in een heel vroeg stadium duidelijk, Zo kan aan opdrachtgevers maximale zekerheid geboden worden en dat wordt inmiddels in de markt herkend.

Door het toepassen van een verder geoptimaliseerde isolatie van de gebouwschil kan de invloed van buitentemperatuur en verlies van energie uiteindelijk nihil zijn. Hierdoor neemt de energievraag af en is er vaak een minder dure installatie nodig voor het gewenste binnenklimaat. Dergelijke installatie vragen overigens ook minder onderhoud. Het is de ambitie van De Meeuw is om energie-opwekkende gebouwen te bouwen.

Ja, vanzelfsprekend zal dan door de architect rekening worden gehouden met eisen aangaande woning-scheidende wanden, een lage EPC-norm, speciale voorzieningen voor het binnenklimaat en dergelijke.

Deze leidingen worden in de wand weggewerkt. Cliënten of bewoners kunnen zich niet branden aan de leidingen.

Met De Meeuw realiseert u verantwoorde oplossingen die vandaag én morgen passen. Een van de belangrijke pijlers daarvoor is een gunstige TCO door o.a. het adaptief vermogen in functie, comfort en identiteit. Uw gebouw is dus eenvoudig aan te passen aan uw behoefte…en behoudt daarmee gebruikswaarde en dus economische waarde.

De Meeuw heeft ruime ervaring binnen de zorg en realiseert projecten van klein en doelmatig tot groot en complex. Wij kunnen daarmee uw vraag voor kleinschalige woonvormen prima invullen.

Wij hebben ruime ervaring binnen zorg & hospitality en kunnen alle huisvestingvraagstukken van A tot Z invullen, waaronder poliklinieken, dialyseruimtes, laboratoria, verpleegafdelingen en operatiekamers. Vanzelfsprekend met alle bijbehorende technische installaties. We werken zeer nauw samen met sterke partners die gespecialiseerd zijn in hun vakgebied, waaronder zorg. Het industrieel productieproces gebeurt zo veel mogelijk integraal zodat in veel gevallen de werkzaamheden van deze partners zijn geïntegreerd in dit productieproces.

Wij voldoen aan alle noodzakelijke normen en wetgeving, waaronder ook het bouwbesluit wonen. Als specialist in flexibele huisvestingsoplossingen is De Meeuw zoveel als mogelijk voorbereid op een continu veranderende wereld.

Door voor een belangrijk deel gebruik te maken van modulaire geprefabriceerde bouwdelen zijn zowel de buitenschil als de binnenschil in verschillende gebruiksfasen aanpasbaar. Schaalbaar in volume en intern aanpasbaar aan de veranderende eisen en wensen met betrekking tot functie, comfort en uitstraling. Het is dus belangrijk in de ontwerpfase al rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen van de leerlingenprognose en de mogelijke alternatieve aanwendbaarheid van het gebouw.

De Meeuw biedt oplossingen op verschillende ambitieniveaus. Ook met betrekking tot de eisen van Frisse Scholen voldoet het systeem van De Meeuw en bieden we een passende oplossing. Een van de concrete voorbeelden is het project ‘Kindcentrum Oirschot’, waarbij het binnenmilieu voldoet aan ‘Frisse Scholen Klasse B’ voor de thema’s energie, binnenluchtkwaliteit, thermisch comfort, visueel comfort en akoestisch comfort.

Maak inzichtelijk hoe kan worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen van de leerlingenprognose en de aanpassing daarop in je gebouw. Door in het ontwerp rekening te houden met alternatieve aanwendbaarheid in het gebouw en het aanpassen van ruimten naar een andere functie vergroot je de alternatieve aanwendbaarheid. Een toename van het aantal leerlingen in de toekomst vraagt om een uitbreiding. Indien je die pas realiseert op het moment dat dat opportuun is ga je niet vroegtijdig een risico aan maar investeer je pas op het moment dat er daadwerkelijk vraag is. Daarnaast kan in het ontwerp rekening gehouden met het verwijderen van gebouwdelen op het moment dat deze door krimp niet meer nodig zijn.

Het beperken van de risico’s is voor een bank uitermate belangrijk. Door inzicht te geven in de ontwikkelingen van de prognoses alsmede de flexibiliteit van de huisvesting ziet een bank dat de risico’s onder controle zijn dan wel kunnen worden aangepast als de situatie daar om vraagt.

Analyseer welke gebouw(en) geen spilfunctie hebben in de portefeuille en bepaal of deze behouden moeten blijven of niet. Als de gebouwen qua locatie geen voordeel opleveren en de exploitatiekosten van die gebouwen hoog zijn, dan loont het de moeite om deze te amoveren en ter vervanging nieuwbouw bij een ander gebouw toe te voegen. Deze concentratie zorgt voor een afname van de exploitatiekosten met het oog op instandhoudingskosten, transportkosten, uren van medewerkers die werken op meerdere locaties, etc. Als de resterende boekwaarde als verlies kan worden genomen in het nieuwe project draagt dit bij aan een positieve business case.

Door de huisvesting als bedrijfsmiddel te zien en te zorgen voor een hoge mate van flexibiliteit. Maak bijvoorbeeld gebruik van een kern die voor 40 jaar geschikt is voor diverse functies en realiseer daaromheen een schil die in bijvoorbeeld 10 jaar economisch afgeschreven kan worden, waardoor deze niet te zwaar op de exploitatie drukt. Mocht het nodig zijn, kan dit deel met een midlife-renovatie aangepast worden voor een mogelijk langere gebruiksduur. Als er minder ruimte nodig is, kan het geheel of gedeeltelijk worden gedemonteerd met restitutie van een vooraf afgesproken statiegeldbedrag waardoor de exploitatiekosten voor onderhoud en verbruik vervallen. Een tweede schil voor een kortere gebruiksduur kan inspelen op de ontwikkeling van leerlingenaantallen en verandering van onderwijstypen.

Ja, absoluut. De keuze van materialen en energyefficiënte oplossingen hebben een grote invloed op de exploitatiekosten en het is van belang deze beheersbaar te houden. De gemeente is bouwheer en bepaalt hoe het project wordt aangepakt. Vaak op investering en niet op exploitatie. De kosten voor exploitatie zijn voor de school en voor hen dus relevant.

De Meeuw is niet alleen een ‘aannemer’ of bouwer, maar een ‘turn-key’ dienstverlener en ontzorgt met een integrale aanpak. Zo beschikt De Meeuw over een projectbureau met o.a. bouwkundig ingenieurs en architecten. We verzorgen graag een passend ontwerp voor u. Door het stellen van de juiste vragen brengen we de complexiteit van de bouwopgave terug tot de essentie. Dat past bij onze integrale aanpak en kost u niets. Maar we werken uiteraard ook graag samen met uw eigen architect en adviseurs. Samen met u tot de slimste keuze komen…daar draait het om.

Er zit een loze ruimte in de vloer en plafond waardoor de leidingen/bedrading kan worden geplaatst, zonder de hele plafond en/of vloer open te maken. In de wand kan de leiding middels inbouw naar de juiste positie/hoogte worden gebracht.

Wij kunnen u helpen om in een vroeg stadium zicht te krijgen op de werkelijke behoeften en mogelijke veranderingen. Welke ruimte is daadwerkelijk nodig? Zijn er voldoende bureaus om iedereen een plek te geven bij gemiddelde bezetting? De afdelingen waarvan de bezetting altijd in het kantoor aanwezig is krijgen een vaste werkplek. De overige bureaus dienen als flexibele werkplek. Zo kan voor een afdeling van 150 mensen met een gemiddelde bezetting van 70% worden volstaan met bijvoorbeeld 105 werkplekken. De mensen die kort een ruimte nodig hebben, vinden deze bijvoorbeeld in de huiselijke plekken dicht bij de pantry’s. Voor een heel korte periode kan ook volstaan worden met statafels of geclusterde werkplekken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het beantwoorden van email of belplekken. In het ontwerp kunnen akoestische oplossingen in plafond en vloerafwerking worden voorzien om een vervelende galm in het gebouw te voorkomen.

Bedenk dat het nieuwe werken in het gemiddelde kantoor ongeveer 30% aan ruimte, energie en inventaris bespaart. Het Nieuwe werken kan voor organisaties en medewerkers voordelen opleveren als kostenbesparing, meer werkplezier, terugdringing van het ziekteverzuim, maar ook: werknemers helpen om arbeid en privé beter te combineren. En dat alles heeft weer een positieve invloed voor uw positie als werkgever op de arbeidsmarkt.