Home Over ons Veiligheid & Kwaliteit

Veiligheid & Kwaliteit

Kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid

Kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid vormen de ruggengraat van ons productieproces. Om dit te waarborgen, kiest De Meeuw voor een zeer efficiënt en beheersbaar productieproces gebaseerd op industrieel en flexibel bouwen. Om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het productieproces te monitoren, maken we gebruik van digitale tools zoals ons Bouw Informatie Model (BIM).

BIM
Voor een optimaal resultaat werken meerdere specialistische partijen samen aan het eindresultaat. Voor een perfecte voorbereiding en uitvoering gebruikt De Meeuw BIM (Bouw Informatie Model). Van het eerste schetsontwerp tot en met de exploitatie. Alle data betreffende het project wordt hierbij opgeslagen in het informatiemodel, waarin alle betrokken partijen kunnen werken.


  • Reductie van faalkosten door vermindering van ontwerp- en bouwfouten.
  • Verkorte digitale en fysieke bouwtijd: een nog snellere exploitatie van het gebouw.
  • Veelvoud aan informatie voor exploitatie, op basis van de totale lifecycle en niet alleen de initiële kosten.
  • Bewaking van kosten en planning vanuit het model.
  • Hergebruik en delen van gegevens, zaken hoeven niet dubbel worden getekend.
  • Consistentie in de tekeningen: plattegronden komen overeen met de doorsneden, gevelaanzichten en details.
  • Betere beheersing van het proces en de productie: verregaande prefabricage mogelijkheden.

BIM

De Meeuw maakt tijdens het bouwproces gebruik van een BIM om de kwaliteit van het productieproces te optimaliseren. BIM is een systeem waarin alle data en informatie van een project – van schetsontwerp tot en met de exploitatie – worden opgeslagen. Omdat in een bouwproject meerdere specialistische partijen aan de slag gaan, zorgt BIM ervoor dat elke partij dezelfde informatievoorziening heeft, wat de nodige voordelen oplevert:

Industrieel bouwen

De Meeuw maakt zoveel mogelijk gebruik van geprefabriceerde (industrieel vervaardigde) bouwmodules. In de fabriek worden deze modules geproduceerd onder geconditioneerde omstandigheden. Dit betekent dat de productie weersonafhankelijk is en dat de medewerkers onder ideale werkomstandigheden aan de slag kunnen. Zo houden we optimale controle over onze productie, de kwaliteit van de modules en daarmee over de kwaliteit van de gebouwen.

Flexibel bouwen

Waar bij traditionele bouw de huisvesting op de kavel stap voor stap van fundering tot de laatste afwerking wordt gerealiseerd, wordt bij flexibel bouwen het grootste gedeelte in de fabriek gedaan. Alle bouwonderdelen, inclusief technische installaties en voorzieningen, worden in één keer naar de bouwplaats gereden. Daar wordt het gebouw binnen enkele weken opgebouwd en opgeleverd. Deze bouwmethode zorgt niet alleen voor een verkorte bouwtijd en een kortere aanwezigheid op de bouwplaats, maar zorgt er ook voor dat alle onderdelen en voorzieningen optimaal op elkaar zijn afgestemd. Dit levert hoge kwaliteit, lagere faalkosten en aanzienlijk minder opleverpunten

Veiligheid

Werken in de fabriek of op de bouwplaats is gevaarlijk. Daarom zijn er wettelijk strenge voorschriften en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid waar we aan moeten voldoen. De Meeuw zorgt voor een veilige werkomgeving, waarbij alle medewerkers verantwoordelijk zijn voor het naleven van de geldende regels. Veiligheid staat voorop!

Veiligheidsladder trede 2

We werken dagelijks aan het verbeteren van onze veiligheid. Dit doen we onder meer aan de hand van de Veiligheidsladder waar we het SCL ORIGINAL Certificaat trede 2 hebben behaald. Onze ambitie is om hoger op de veiligheidsladder terecht te komen. Daarvoor zetten we het onderwerp veiligheid als eerste op agenda’s van werkoverleggen, maken we afspraken met onze onderaannemers en investeren we in het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en -gedrag van onze medewerkers.

Customer Care De Meeuw

Meer weten?

Ben je benieuwd naar alle mogelijkheden? Of wat wij kunnen bieden? Neem direct contact met ons op en we helpen je graag verder.