Home Nieuws Samen 8.000 flexwoningen bouwen

Samen 8.000 flexwoningen bouwen

Aedes heeft met De Meeuw en 35 andere producenten van modulaire woningen raamovereenkomsten gesloten om samen op korte termijn minstens 8.000 flexwoningen te leveren. Woningcorporaties gaan de komende jaren fors meer flexwoningen plaatsen om spoedzoekers en andere woningzoekenden sneller aan een woning te helpen. Zo’n 100 corporaties hebben aangegeven interesse te hebben om flexwoningen in te kopen via deze raamovereenkomsten. Deze uniforme aanpak zorgt voor duidelijkheid over de kwaliteit, leveringszekerheid, korte doorlooptijden en lagere kosten.

Moderne flexwoningen zijn snel te realiseren energiezuinige huizen. Groot voordeel is dat ze geplaatst kunnen worden op tijdelijk beschikbare locaties die anders nog jaren ongebruikt zouden blijven.

De Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting, ingesteld door de minister van Volkshuisvesting, ondersteunt bij dit inkooptraject. Daarnaast beperkt het Rijk de risico’s voor woningcorporaties met een financiële herplaatsingsgarantie. Het is de bedoeling dat na ongeveer 15 jaar de woningen naar een volgende locatie verplaatst worden. Woningcorporaties krijgen hulp bij het vinden van een tweede of derde locatie. Als dat onverhoopt toch niet lukt, dragen corporatie, Rijk en gemeente ieder een deel van het exploitatietekort.

Foto's: ©Jonas Briels 2023

Delen

IMG 6613 1