Home Nieuws De Meeuw bouwt omvangrijk tijdelijk schoolgebouw in Amstelveen

De Meeuw bouwt omvangrijk tijdelijk schoolgebouw in Amstelveen

Het Keizer Karel College (KKC) in Amstelveen groeit flink de komende jaren. Alle reden dus om de bestaande huisvesting uit te breiden en te verbouwen. Daarvoor heeft de middelbare school tijdelijke huisvesting nodig. Eind februari werd dit omvangrijke project – het gaat om 62 schoollokalen opgebouwd uit 345 modules – gegund aan De Meeuw op basis van prijs en kwaliteit. Onlangs startte de plaatsing en afmontage.

Het Keizer Karel College (KKC) is een open katholieke school met 1.750 leerlingen voor havo, atheneum, technasium en gymnasium in Amstelveen en maakt onderdeel uit van Stichting Keizer Karel (SKK). De leerlingenprognose uit 2017 laat voor de komende jaren een flinke groei zien, die rond 2022 de grens van 2.000 leerlingen zal passeren. Rond 2026 zal deze met ongeveer 2.100 leerlingen stabiliseren.

Delen

Sportveld

De school koos voor een uitbreiding en verbouwing van het bestaande schoolgebouw. Uiteraard moeten de leerlingen de lessen tijdens de werkzaamheden gewoon blijven volgen, in dit geval in de tijdelijke huisvesting die De Meeuw momenteel op het sportveld achter het bestaande schoolgebouw realiseert.

Plan van Aanpak
De opdracht werd aan De Meeuw eind februari jl. gegund na een aanbesteding, uitgeschreven door abcnova, het adviesbureau dat het KKC gedurende de loop van het project ondersteunt. Dat gebeurde op basis van de prijs en kwaliteitscriteria. De Meeuw schreef een uitgebreid Plan van Aanpak, waarin we uiteen zetten hoe we dit complex project gingen realiseren binnen de planning.

Plaatsing en afmontage
Na gunning maakte De Meeuw een definitief ontwerp, dat we afstemden met de gebruikers. Vervolgens gingen we aan de slag met het opstellen van de vergunningsstukken. Aangezien het om een veelomvattend project gaat van 62 schoollokalen met nevenruimtes zoals toiletten, kantoren, etc. op basis van 345 modules, zijn we al vroeg gestart met de productie in onze fabriek in Oirschot. Als de modules uit de fabriek komen zijn ze voor 90% klaar. Wat rest is de plaatsing op het schoolterrein en de afmontage. Daarna volgen nog werkzaamheden zoals het aanleggen van het noodzakelijk datanetwerk.

Schoolexamens

Parallel aan de productie begonnen we begin mei op locatie met het grondwerk en het aanleggen van de fundatie. In verband met de schoolexamens lag dit even stil, maar ondertussen zijn we vol aan de slag met de plaatsing zoals is het filmpje is te zien. Geplande oplevering van het project: 7 juli a.s.

Customer Care De Meeuw

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor u zijn?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Projecten

05 TW TASC Leerplein websize

TASC: Een inspirerende leeromgeving voor techniekonderwijs in Amsterdam

In augustus 2019 opende de expatschool in Amsterdam de deuren van een nieuw modulair gebouw voor de...

Meer informatie
TASC: Een inspirerende leeromgeving voor techniekonderwijs in Amsterdam
In augustus 2019 opende de expatschool in Amsterdam de deuren van een nieuw modulair gebouw voor de eerste 250 internationale leerlingen van Amsterdam International Community School (AICS). Architectenbureau Burton Hamfelt...
Meer informatie
ROER College Schöndeln website 20200910 0017

Roer College, Roermond

In verband met het samenvoegen van twee locaties ontstond er een ruimtevraag, welke op korte termijn kwalitatief...

Meer informatie
Roer College, Roermond
In verband met het samenvoegen van twee locaties ontstond er een ruimtevraag, welke op korte termijn kwalitatief voor een geschatte gebruiksperiode van 15 jaar diende te worden opgelost. Of De...
Meer informatie
Het Octaaf 3

Kindcentrum Toon, Nijmegen

In september 2020 is het nieuwe schoolgebouw aan de Symfoniestraat in Nijmegen in gebruik genomen. Een spiksplinternieuw...

Meer informatie
Kindcentrum Toon, Nijmegen
In september 2020 is het nieuwe schoolgebouw aan de Symfoniestraat in Nijmegen in gebruik genomen. Een spiksplinternieuw gebouw vol mogelijkheden, om kinderopvang, onderwijs en activiteiten optimaal vorm te geven. Een...
Meer informatie