Voor meer informatie kun je contact opnemen met een medewerker van De Meeuw. Bel ons via onderstaand telefoonnummer, of mail ons.
Meteen op de hoogte van het laatste nieuws, meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Keizer Karel College Amstelveen kraan1
Home / Nieuws /

De Meeuw bouwt omvangrijk tijdelijk schoolgebouw in Amstelveen

Het Keizer Karel College (KKC) in Amstelveen groeit flink de komende jaren. Alle reden dus om de bestaande huisvesting uit te breiden en te verbouwen. Daarvoor heeft de middelbare school tijdelijke huisvesting nodig. Eind februari werd dit omvangrijke project – het gaat om 62 schoollokalen opgebouwd uit 345 modules – gegund aan De Meeuw op basis van prijs en kwaliteit. Onlangs startte de plaatsing en afmontage.

Het Keizer Karel College (KKC) is een open katholieke school met 1.750 leerlingen voor havo, atheneum, technasium en gymnasium in Amstelveen en maakt onderdeel uit van Stichting Keizer Karel (SKK). De leerlingenprognose uit 2017 laat voor de komende jaren een flinke groei zien, die rond 2022 de grens van 2.000 leerlingen zal passeren. Rond 2026 zal deze met ongeveer 2.100 leerlingen stabiliseren.

Sportveld

De school koos voor een uitbreiding en verbouwing van het bestaande schoolgebouw. Uiteraard moeten de leerlingen de lessen tijdens de werkzaamheden gewoon blijven volgen, in dit geval in de tijdelijke huisvesting die De Meeuw momenteel op het sportveld achter het bestaande schoolgebouw realiseert.

Plan van Aanpak

De opdracht werd aan De Meeuw eind februari jl. gegund na een aanbesteding, uitgeschreven door abcnova, het adviesbureau dat het KKC gedurende de loop van het project ondersteunt. Dat gebeurde op basis van de prijs en kwaliteitscriteria. De Meeuw schreef een uitgebreid Plan van Aanpak, waarin we uiteen zetten hoe we dit complex project gingen realiseren binnen de planning.

Plaatsing en afmontage

Na gunning maakte De Meeuw een definitief ontwerp, dat we afstemden met de gebruikers. Vervolgens gingen we aan de slag met het opstellen van de vergunningsstukken. Aangezien het om een veelomvattend project gaat van 62 schoollokalen met nevenruimtes zoals toiletten, kantoren, etc. op basis van 345 modules, zijn we al vroeg gestart met de productie in onze fabriek in Oirschot. Als de modules uit de fabriek komen zijn ze voor 90% klaar. Wat rest is de plaatsing op het schoolterrein en de afmontage. Daarna volgen nog werkzaamheden zoals het aanleggen van het noodzakelijk datanetwerk.

Schoolexamens

Parallel aan de productie begonnen we begin mei op locatie met het grondwerk en het aanleggen van de fundatie. In verband met de schoolexamens lag dit even stil, maar ondertussen zijn we vol aan de slag met de plaatsing zoals is het filmpje is te zien. Geplande oplevering van het project: 7 juli a.s.

Laatste nieuws