Home Toekomstbouwers Joziene van de Linde

Joziene van de Linde

Joziene van de Linde is Managing Director bij de modulaire bouwer De Meeuw uit Oirschot.

Van de Linde heeft bij haar nieuwe werkgever gekozen voor een vliegende start door vanaf het allereerste moment zoveel mogelijk met woningcorporaties en gemeenten in overleg te gaan. “Nederland heeft aan de ene kant een structureel tekort aan betaalbare woningen, terwijl we aan de andere kant te maken hebben met de energietransitie. Dat vraagt om slimme en snelle bouwmethoden. De Meeuw kan dat als geen ander. Modulair bouwen is geen doel op zich, maar de combinatie van modulair en circulair bouwen lijkt wel dé toverformule voor de toekomst te zijn om het woningtekort aan te pakken”, aldus de Managing Director.

Blijvend innoveren

De Meeuw loopt daarin fier voorop, heeft Van de Linde sinds haar aanstelling ondervonden.

Een voortrekkersrol die de Brabantse onderneming graag wil behouden. “Hoe? Door te blijven innoveren. We zijn een ambitieus bedrijf en hebben in zakelijke zin de wind in te rug. Noblesse oblige, adel verplicht. We moeten met de tijd mee gaan en investeren daarom graag in innovaties en de nieuwste technologieën. Ik geloof sterk in de oplossingen die De Meeuw biedt: flexibel en toekomstbestendig.”

De modulaire bouwmethode van De Meeuw vormt de basis voor circulair en flexibel bouwen. Naast woningbouw richt De Meeuw zich ook op huisvesting voor het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en zorg. Of het nu om tijdelijke huisvesting of voor huisvesting voor onbepaalde tijd gaat, De Meeuw levert maatwerk. De ontwikkelende bouwer maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van industrieel vervaardigde bouwelementen. Complete bouwmodules worden in verschillende fabriekshallen geproduceerd en samengesteld, inclusief technische installaties en voorzieningen. Van de Linde: “Qua automatisering zijn we heel ver. Een fabriek van De Meeuw heeft wel iets weg van een Tesla-fabriek: hypermodern, schoon, mooi en professioneel.”

Deze geprefabriceerde modules worden vervolgens in korte tijd op de bouwplaats geassembleerd. Het resultaat: hoge kwaliteit, vermindering van de faalkosten en tijdwinst. Als bouwmethode biedt modulair bouwen een alternatief voor traditionele bouw. Bij traditionele bouw wordt een woning, bedrijfspand of schoolgebouw op de kavel stap voor stap gerealiseerd: van fundering tot de afwerking. Van de Linde weet er alles van: ze heeft in haar loopbaan van bijna 25 jaar verschillende managementfuncties bekleed bij grote, van origine traditionele bouwondernemingen als Van Wijnen en Heijmans. Daarvoor werkte ze bij het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam.

Legoblokjes

Ze ziet dat de traditionele bouwondernemingen ook flink investeren in innovaties. Zo bouwt haar vorige werkgever Van Wijnen een nieuwe fabriek in Heerenveen waar straks 4000 circulaire en duurzame woningen op jaarbasis worden geproduceerd. Van de Linde: “Toch gaat het om twee verschillende bouwmethodieken. De modules van De Meeuw worden eveneens in een fabriek gemaakt, maar worden op de bouwplaats als legoblokjes geassembleerd: er zijn weinig beperkingen, onze prefab elementen hebben een hoge kwaliteit in detaillering, maar alles past op elkaar of in elkaar. Dat is onze kracht. Ik geloof wel dat beide bouwmethodieken op lange termijn bij elkaar komen.”

Van de Linde – die zich bij haar vorige werkgevers vooral bezighield met project- en gebiedsontwikkeling – is positief verrast door de diversiteit van de mensen bij De Meeuw. “Het is een hele mooie mix van mannen en vrouwen, van brains en ambachtelijk vakmanschap. De diversiteit is groter dan bij een traditioneel bedrijf in de bouw. Je ziet ook relatief veel mensen die een hbo of universitaire opleiding hebben gedaan die in eerste instantie niet zo veel met de bouw te maken hebben. Ik heb De Meeuw leren kennen als een innovatief bedrijf, terwijl het aan de andere kant ook onderdeel uitmaakt van de Brabantse maakindustrie, met een mooi netwerk en trouwe leveranciers. Ook die mix maakt werken bij De Meeuw bijzonder”, aldus Van de Linde. Ze heeft zelf ruimtelijke ordening en planologie gestudeerd aan de Hogeschool Utrecht, gevolgd door een Master Real Estate aan de Universiteit van Amsterdam.

‘’Naast het grote woningtekort heeft de bouw te maken met de energietransitie.’’

Energietransitie: Kansen

Zoals gezegd staat de bouw voor een enorme opgave: naast het grote woningtekort heeft de sector te maken met de energietransitie. Zo moeten binnen 30 jaar 7.5 miljoen woningen en een half miljoen kantoren CO2-neutraal zijn. Van de Linde: “Kijken we puur naar de cijfers, dan is de bouw een grote vervuiler. De uitstoot van CO2 moet drastisch omlaag. Wat dat betreft ben ik niet negatief, want in het kader van de energietransitie zie ik vooral kansen. Het is een thema dat me ook in privésfeer, dus buiten werktijd aan het hart gaat. Deze periode vraagt om een fundamenteel andere aanpak van de bouw, want die milieubelasting moet echt omlaag. De Meeuw is een voorloper op dat gebied. Ons productieproces is zeer efficiënt, het aantal transportbewegingen is minimaal, bouwafval is er nauwelijks. Wij geloven in modulair en circulair bouwen. Onze huizen en gebouwen zijn flexibel: ze kunnen eenvoudig worden aangepast naar een nieuwe functie, ze kunnen worden verplaatst als dat nodig is. Slim en betaalbaar. Op het gebied van modulair en circulair bouwen is De Meeuw een voorloper. Dat willen we graag blijven.”

‘’Wij geloven in modulair en circulair bouwen.’’