Voor meer informatie kun je contact opnemen met een medewerker van De Meeuw. Bel ons via onderstaand telefoonnummer, of mail ons.
Meteen op de hoogte van het laatste nieuws, meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Verpleeghuis De Slingebeek voorkant ingang en omgeving
Tijdelijk Zorg Ouderenzorg

Tijdelijk verpleeghuis De Slingebeek

In de Achterhoek kijken mensen naar elkaar om. Ze zetten er samen de schouders onder. Ook in de zorg. Zorginstellingen Azora, Markenheem en Sensire startten samen met de Meeuw het tijdelijke verpleeghuis De Slingebeek in Gaanderen op. Flexibel bouwen en wonen gaan in De Slingebeek hand in hand.

Huisvestingsoplossingen

Aan de bron van de samenwerking liggen de lange wachtlijsten voor de verpleeghuiszorg. Wachtlijsten die naar verwachting alleen maar groeien. ‘Er is sprake van dubbele vergrijzing’, vertelt Henk Steven Beernink, manager Vastgoed en Facilitair bij Markenheem. ‘Er is een toename in de vraag voor de zorg voor kwetsbare ouderen. Tegelijkertijd is er niet genoeg capaciteit voor mensen met een acute zorgvraag. Niet iedereen kan terecht bij een verpleeghuis dat aansluit op hun vraag.’ Het komt daardoor vaak voor dat mensen door gebrek aan plaats in een verpleeghuis dichtbij huis, te lang thuis moeten wachten of buiten de regio geplaatst worden. Bij Azora werd al gebruik gemaakt van een acute care unit. Een afdeling die in het leven werd geroepen om verkeerde beddenproblematiek in het Slingeland ziekenhuis te voorkomen. Door de nijpende wachtlijsten slibt die langzaam dicht. Het blijft dus belangrijk om een plek te hebben waar mensen tijdelijk kunnen verblijven mét hulp terwijl ze wachten op een plek in het verpleeghuis.

Opdrachtgever
Sensire, Azora, Markenheem
Project
De Slingebeek
Soort bouw
Tijdelijk
Bouwjaar
2020
Plaats
Gaanderen
Oppervlakte (m2)
3431 m2

Handen ineen voor beter resultaat

Wanneer je allemaal met dezelfde uitdaging kampt, is het voor de drie Achterhoekse zorginstellingen logisch om de handen ineen te slaan. Samen bereik je tenslotte meer. ‘Op dit moment staan er ruim 247 mensen op de wachtlijst, waarvan 155 urgent’, verduidelijkt Mario Biezeman, manager Vastgoed & Inkoop bij Azora . ‘Die mensen moeten allemaal geholpen worden. Een probleem dat je als een enkele organisatie niet kan oplossen. Het is een mooi initiatief om het samen te doen. En het past ook bij ons tijdsbeeld om bij gelijke uitdagingen elkaar steeds weer op te zoeken. De Slingebeek is daar het antwoord op.’ Zo is de samenwerking niet alleen een oplossing, maar vooral een kans voor de regio.

Tijdelijk wonen met tijdloos ontwerp


Het tijdelijke verpleeghuis van de Meeuw biedt ruimte aan 64 bewoners en is maximaal tien jaar in gebruik. De eerste jaren wordt de helft enkel door Sensire gebruikt. De bewoners blijven hier omdat hun eigen woning gerenoveerd wordt. Met De Slingebeek is er voor hen snelle, tijdelijke en passende huisvesting beschikbaar. Daarnaast is er dus huisvesting voor mensen met een dringende behoefte aan zorg die thuis niet meer geleverd kan worden.


Het initiële ontwerp van De Slingebeek is gemaakt door architectenbureau Wiegerinck. Vervolgens is samen met De Meeuw gekeken naar de uitvoering in modulaire bouw . Daarbij zijn de wensen en behoeften van de drie zorginstellingen volledig meegenomen.


Duurzaam bouwen aan tijdelijk verpleeghuis

In de realisatie van het project is gebruik gemaakt van zo veel mogelijk modules die een eerste leven hebben gehad. ‘De Slingebeek is deels met nieuw materiaal gemaakt en deels met bestaand materiaal’, vertelt Biezeman. ‘Natuurlijk kwam dat de kosten ten goede, maar het is ook een goede manier om duurzaam te bouwen.’ Om nog duurzamer te bouwen is er onder andere gekozen voor extra dakisolatie

Quote open

‘We willen dat de Slingebeek zo huiselijk als mogelijk voelt’, vult Beernink aan. ‘Dat is in een tijdelijke huisvesting natuurlijk een uitdaging. Maar waar je twintig jaar geleden bij een tijdelijke huisvesting dacht aan een tochtige container, is dat vandaag de dag wel anders. De Slingebeek heeft van binnen helemaal geen tijdelijke uitstraling. Het is er comfortabel, degelijk en warm. Overal hebben we gezocht naar kleuren, stoffen en materialen die zo huiselijk mogelijk voelen.’

Quote close

Noodoplossing voor Zorghotel Achterhoek


Ondanks de spoedige realisatie van De Meeuw liep de ingebruikname van De Slingebeek iets anders dan verwacht. ‘Tegen de tijd dat de eerste bewoners van Sensire hun intrek zouden nemen, brak corona in ons land uit’, legt Lindenhovius uit. ‘Het leek ons niet verstandig om op dat moment een verhuizing te doen met zo veel kwetsbare mensen.’ De verhuizing werd uitgesteld en het gebouw stond leeg. Zonde, vonden de samenwerkende organisaties. Het modulaire gebouw was juist geplaatst om in dienst te staan van de meest urgente behoefte die er in de maatschappij heerst.


Opnieuw sloegen de Achterhoekers de handen ineen. Dit keer om een reden die de hele wereld in de ban hield. ‘Al snel werd het leegstaande gebouw een Zorghotel’, vertelt Biezeman. ‘Er was meer plek nodig in de veiligheidsregio om mensen met corona goede en warme zorg te bieden. In tegenstelling tot de reguliere hotels die veel gebruikt werden, hadden wij ook alle faciliteiten om mensen te helpen. Wij zijn tenslotte zelf een zorginstelling. Samen met alle collega’s van de drie organisaties (en later met alle VVT-organisaties uit de regio) hebben we de modulaire Slingebeek optimaal ingezet. Waar we het in het begin als tegenslag zagen dat er niet verhuisd kon worden, heeft de tijdelijke huisvesting toch vrij snel die functie gekregen die we voor ogen hadden. Het oplossen van de vraag en behoefte die er op dat moment in de samenleving speelt.’


Thuis op een interim-locatie

Inmiddels is een deel van De Slingebeek wel betrokken door haar eerste beoogde bewoners en daarmee hebben ook de werknemers er hun intrede gedaan. En dan bevalt goed. Heel goed. ‘De bewoners en medewerkers voelen zich er thuis’, vertelt Biezeman. ‘Aan de binnenkant is De Slingebeek mooi, ruim en het is duidelijk dat er veel aandacht aan besteed is. Je voelt op geen enkele manier dat het om een interim-locatie gaat.’ Dat beaamt ook collega Lindenhovius. ‘De mensen die er nu tijdelijk wonen en werken, geven aan dat ze niet meer weg willen. Het voelt goed, het is fijn werken en het is logisch ingedeeld. Ze vinden het super!’

Verpleeghuis De Slingebeek voorkant aanzicht

Thuis bij De Slingebeek

Zorgorganisaties Azora, Markenheem en Sensire bundelen met succes hun krachten in het tijdelijke verpleeghuis De Slingebeek. De modulaire huisvesting van De Meeuw is bouwen aan de toekomst!

Laatste nieuws