Home Projecten De Slingebeek, Gaanderen

De Slingebeek, Gaanderen

Tijdelijk verpleeghuis De Slingebeek

In de Achterhoek kijken mensen naar elkaar om. Ze zetten samen de schouders eronder. Ook in de zorg. Zorginstellingen Azora, Markenheem en Sensire startten samen met de Meeuw het tijdelijke verpleeghuis De Slingebeek in Gaanderen op. Flexibel bouwen en wonen gaan in De Slingebeek hand in hand.

Huisvestingsoplossingen

Aan de bron van de samenwerking liggen de lange wachtlijsten voor de verpleeghuiszorg. Wachtlijsten die naar verwachting alleen maar groeien. ‘Er is sprake van dubbele vergrijzing’, vertelt Henk Steven Beernink, manager Vastgoed en Facilitair bij Markenheem. ‘Er is een toename in de vraag voor de zorg voor kwetsbare ouderen. Tegelijkertijd is er niet genoeg capaciteit voor mensen met een acute zorgvraag. Niet iedereen kan terecht bij een verpleeghuis dat aansluit op hun vraag.’ Het komt daardoor vaak voor dat mensen door gebrek aan plaats in een verpleeghuis dichtbij huis, te lang thuis moeten wachten of buiten de regio geplaatst worden. Bij Azora werd al gebruik gemaakt van een acute care unit. Een afdeling die in het leven werd geroepen om verkeerde beddenproblematiek in het Slingeland ziekenhuis te voorkomen. Door de nijpende wachtlijsten slibt die langzaam dicht. Het blijft dus belangrijk om een plek te hebben waar mensen tijdelijk kunnen verblijven mét hulp terwijl ze wachten op een plek in het verpleeghuis.

Kenmerken

Opdrachtgever:
Sensire, Azora, Markenheem
Project:
De Slingebeek
Soort bouw:
Tijdelijk
Bouwjaar:
2020
Plaats:
Gaanderen
Oppervlakte (m2):
3431 m2

Delen

Handen ineen voor beter resultaat

Wanneer je allemaal met dezelfde uitdaging kampt, is het voor de drie Achterhoekse zorginstellingen logisch om de handen ineen te slaan. Samen bereik je tenslotte meer. ‘Op dit moment staan er ruim 247 mensen op de wachtlijst, waarvan 155 urgent’, verduidelijkt Mario Biezeman, manager Vastgoed & Inkoop bij Azora . ‘Die mensen moeten allemaal geholpen worden. Een probleem dat je als een enkele organisatie niet kan oplossen. Het is een mooi initiatief om het samen te doen. En het past ook bij ons tijdsbeeld om bij gelijke uitdagingen elkaar steeds weer op te zoeken. De Slingebeek is daar het antwoord op.’ Zo is de samenwerking niet alleen een oplossing, maar vooral een kans voor de regio.

Tijdelijk wonen met tijdloos ontwerp


Het tijdelijke verpleeghuis van de Meeuw biedt ruimte aan 64 bewoners en is maximaal tien jaar in gebruik. De eerste jaren wordt de helft enkel door Sensire gebruikt. De bewoners blijven hier omdat hun eigen woning gerenoveerd wordt. Met De Slingebeek is er voor hen snelle, tijdelijke en passende huisvesting beschikbaar. Daarnaast is er dus huisvesting voor mensen met een dringende behoefte aan zorg die thuis niet meer geleverd kan worden.


Het initiële ontwerp van De Slingebeek is gemaakt door architectenbureau Wiegerinck. Vervolgens is samen met De Meeuw gekeken naar de uitvoering in modulaire bouw. Daarbij zijn de wensen en behoeften van de drie zorginstellingen volledig meegenomen.

Verpleeghuis De Slingebeek woonkamer
Verpleeghuis De Slingebeek Kamer

Duurzaam bouwen aan tijdelijk verpleeghuis

In de realisatie van het project is gebruik gemaakt van zo veel mogelijk modules die een eerste leven hebben gehad. ‘De Slingebeek is deels met nieuw materiaal gemaakt en deels met bestaand materiaal’, vertelt Biezeman. ‘Natuurlijk kwam dat de kosten ten goede, maar het is ook een goede manier om duurzaam te bouwen.’ Om nog duurzamer te bouwen is er onder andere gekozen voor extra dakisolatie

Vriendelijke inrichting

Ook over de inrichting van De Slingebeek is goed nagedacht. In eerste instantie door de drie zorginstellingen samen. Frederik Lindenhovius, directeur Wonen met Zorg bij Sensire vertelt: ‘Drie zorginstellingen betekent ook drie totaal verschillende werkwijzen en daardoor verschillende eisen aan de inrichting. Het ene team werkt meer klassiek, waar de ander met zelforganiserende teams werkt. Door met elkaar in gesprek te gaan en te praten over hoe we dingen doen en waarom, zijn we gekomen tot een inrichting die aansluit bij de gezamenlijke werkwijze die we voor De Slingebeek willen gebruiken. Die wensen vertaalde de Meeuw naar een tijdelijk verpleeghuis met een praktisch ontwerp dat voldoet aan onze wensen.’

Daarnaast is er een omgevingscoach in armen genomen. ‘De eerste paar jaar maken tweeëndertig van onze bewoners gebruik van De Slingebeek’, vervolgt Lindenhovius. ‘Dat zijn mensen met dementie. Een dementievriendelijk interieur is voor hen heel erg belangrijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om contrastrijke kleuren op de muren en meubels zodat alles goed te onderscheiden is. De omgevingscoach heeft geholpen die basis goed op te zetten.’

‘’We willen dat de Slingebeek zo huiselijk als mogelijk voelt’, vult Beernink aan. ‘Dat is in een tijdelijke huisvesting natuurlijk een uitdaging. Maar waar je twintig jaar geleden bij een tijdelijke huisvesting dacht aan een tochtige container, is dat vandaag de dag wel anders. De Slingebeek heeft van binnen helemaal geen tijdelijke uitstraling. Het is er comfortabel, degelijk en warm. Overal hebben we gezocht naar kleuren, stoffen en materialen die zo huiselijk mogelijk voelen.’’

Henk Steven Beernink, Manager Vastgoed en Facilitair Markenheem

Noodoplossing voor Zorghotel Achterhoek


Ondanks de spoedige realisatie van De Meeuw liep de ingebruikname van De Slingebeek iets anders dan verwacht. ‘Tegen de tijd dat de eerste bewoners van Sensire hun intrek zouden nemen, brak corona in ons land uit’, legt Lindenhovius uit. ‘Het leek ons niet verstandig om op dat moment een verhuizing te doen met zo veel kwetsbare mensen.’ De verhuizing werd uitgesteld en het gebouw stond leeg. Zonde, vonden de samenwerkende organisaties. Het modulaire gebouw was juist geplaatst om in dienst te staan van de meest urgente behoefte die er in de maatschappij heerst.


Opnieuw sloegen de Achterhoekers de handen ineen. Dit keer om een reden die de hele wereld in de ban hield. ‘Al snel werd het leegstaande gebouw een Zorghotel’, vertelt Biezeman. ‘Er was meer plek nodig in de veiligheidsregio om mensen met corona goede en warme zorg te bieden. In tegenstelling tot de reguliere hotels die veel gebruikt werden, hadden wij ook alle faciliteiten om mensen te helpen. Wij zijn tenslotte zelf een zorginstelling. Samen met alle collega’s van de drie organisaties (en later met alle VVT-organisaties uit de regio) hebben we de modulaire Slingebeek optimaal ingezet. Waar we het in het begin als tegenslag zagen dat er niet verhuisd kon worden, heeft de tijdelijke huisvesting toch vrij snel die functie gekregen die we voor ogen hadden. Het oplossen van de vraag en behoefte die er op dat moment in de samenleving speelt.’

Thuis op een interim-locatie

Inmiddels is een deel van De Slingebeek wel betrokken door haar eerste beoogde bewoners en daarmee hebben ook de werknemers er hun intrede gedaan. En dan bevalt goed. Heel goed. ‘De bewoners en medewerkers voelen zich er thuis’, vertelt Biezeman. ‘Aan de binnenkant is De Slingebeek mooi, ruim en het is duidelijk dat er veel aandacht aan besteed is. Je voelt op geen enkele manier dat het om een interim-locatie gaat.’ Dat beaamt ook collega Lindenhovius. ‘De mensen die er nu tijdelijk wonen en werken, geven aan dat ze niet meer weg willen. Het voelt goed, het is fijn werken en het is logisch ingedeeld. Ze vinden het super!’

Samenwerking de Meeuw

De realisatie van en samenwerking met de Meeuw is alle drie de partijen goed bevallen. ‘De Meeuw levert een goed product’, zegt Lindenhovius daarover. ‘Over de snelheid van de realisatie zijn we ook heel tevreden. De Meeuw is bovendien een pragmatisch denker. Wanneer dingen anders lopen dan verwacht, denkt de Meeuw mee in oplossingen.’ Biezeman erkent die ervaring. ‘Het was een goede samenwerking. De Meeuw komt zijn afspraken na en denkt proactief mee met onze unieke situatie.’ Beernink is vooral te spreken over het eindresultaat: ‘Dat eindresultaat is echt goed. Het is een mooi gebouw en we zijn heel tevreden met de goede, tijdelijke huisvesting.’

Koen Gosens

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor u zijn?

Neem voor meer informatie contact met mij op.

Gerelateerde projecten

Zorgspectrum Buitengevel LR

ZorgSpectrum, Houten

ZorgSpectrum Houten is uitgebreid met modulaire zorgunits. Naast zorgcentrum het Houtens Erf staat nu het modulaire Ervensteate...

Meer informatie
ZorgSpectrum, Houten
ZorgSpectrum Houten is uitgebreid met modulaire zorgunits. Naast zorgcentrum het Houtens Erf staat nu het modulaire Ervensteate dat na een ontwerp- en uitvoeringsfase van 6 maanden werd opgeleverd. Dit gebouw...
Meer informatie
Tante Louise Bosgaard 04

TanteLouise Bosgaard, Halsteren

Begin 2018 kreeg De Meeuw de opdracht om in Halsteren een derde zorglocatie te realiseren voor tanteLouise...

Meer informatie
TanteLouise Bosgaard, Halsteren
Begin 2018 kreeg De Meeuw de opdracht om in Halsteren een derde zorglocatie te realiseren voor tanteLouise, een vooruitstrevende organisatie waar voorop staat dat ouderen zo lang mogelijk de regie...
Meer informatie
Bartimeus Ermelo 46

Bartiméus, Ermelo

Eind 2017 kreeg De Meeuw de opdracht voor het ontwerp en de realisatie van een semi-permanente huisvesting...

Meer informatie
Bartiméus, Ermelo
Eind 2017 kreeg De Meeuw de opdracht voor het ontwerp en de realisatie van een semi-permanente huisvesting voor 48 cliënten van Bartiméus, een stichting die mensen met een visuele beperking...
Meer informatie