Home Nieuws Modulaire bouw biedt oplossingen voor stikstofproblematiek

Modulaire bouw biedt oplossingen voor stikstofproblematiek

Vorig jaar stond voor de bouwsector in het teken van de PFAS- en stikstofcrisis en het bouwprotest op 30 oktober. De effecten van bovenstaande crisis worden door de lange doorlooptijd van ‘reguliere’ bouwprojecten in 2020 en 2021 zichtbaar. Daar waar ABN AMRO vorig jaar nog een groei van 2,5 procent verwachtte voor 2020, zien ze inmiddels een krimp van 2 procent. Hoe lossen we dit op?

‘De nieuwe realiteit is anders bouwen; stikstofarm, rekening houdend met de natuur, prefab en modulair’, schrijft ABN AMRO in het sectorprognoserapport van 7 januari. Ook het adviescollege Remkes is van mening dat winst is te behalen door modulair, energieneutraal, circulair en natuurinclusief te bouwen. Stikstof en PFAS zijn op dit moment actueel, maar andere klimaatregelen zullen de bouwsector in de toekomst ook kunnen raken. Door nu de draai naar anders bouwen te maken, zullen bouwbedrijven – net als De Meeuw - beter voorbereid zijn op de toekomst. Dit maakt het mogelijk om stabielere inkomsten te genereren, want bedrijven zullen dan minder vaak worden geconfronteerd met milieumaatregelen die hun werk belemmeren.

Delen

De basis voor circulair en flexibel bouwen

De modulaire bouwmethode van De Meeuw is de basis voor circulair en flexibel bouwen. In deze bouwmethode wordt elk huis en elk gebouw opgebouwd uit dezelfde, vaste modules. Echter, de uiteindelijke vorm is uniek en wordt gedurende de levensduur bepaald en aangepast op basis van de locatie en gebruikers. Het zeer efficiënte productieproces in de fabriek en het minimale aantal transportbewegingen dragen bij aan een fors lagere uitstoot van CO2. Bij herinzet op een andere locatie worden alleen die onderdelen vervangen die daar aan toe zijn, zodat de restwaarde zoveel mogelijk behouden blijft en het object betaalbaar.

‘’De nieuwe realiteit is anders bouwen; stikstofarm, rekening houdend met de natuur, prefab en modulair’’

Sectorprognoserapport ABN AMRO

Een toekomstbestendige bouw

Maar we doen het niet alleen. Flexibel en circulair bouwen, vereist samenwerking en duidelijke afspraken over het sluiten van de kringloop. Met leveranciers en partners, maar ook met collega-bouwers en de overheid, over werkwijzen en slimme(re) regelgeving. We zijn en blijven in gesprek, want alleen sámen kunnen we de omslag maken naar een echt toekomstbestendige bouw.

Customer Care De Meeuw

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor u zijn?

Neem voor meer informatie contact met ons op.