Meer

Eind 2016 zijn de processen binnen DEMEEUW uitvoerig geïnspecteerd tijdens de ISO 9001: 2008 audit. DEMEEUW heeft deze audit goed doorstaan en wederom een verlenging gekregen van het certificaat.

ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagement van een organisatie. De nadruk ligt hierbij op de kwaliteit, het nastreven én borgen van processen.

Na de uitreiking van het certificaat op 29 januari was er geen enkel aandachtspunt. In veel gevallen zijn er na een audit nog aantekeningen, zoals observaties, minors en majors. Deze aantekeningen geven in verschillende mate aan welke stappen er nog genomen moeten worden voor een 100% score.

‘Het is echt top wanneer je na een intensief traject te horen krijgt dat de certificering weer is verlengd. De certificering is iets wat je niet alleen voor elkaar krijgt, hier heb je de hele organisatie voor nodig. Sales, productie, calculatie…alle facetten komen aan bod. Wanneer je dan een 100% score behaalt is dat natuurlijk te gek,’ aldus Barbara van den Bosch (KAM-coördinator DEMEEUW).

In 2017 zullen de processen zo worden ingericht dat DEMEEUW bij de volgende audit voldoet aan de normering voor ISO 9001: 2015.

VERLENGING VCA**

Behalve de ISO 9001 certificatie is ook het VCA**: 2008 certificaat verlengd. VCA** staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger werken te bevorderen en het aantal bedrijfsongevallen te verminderen.

Barbara: ‘Dit jaar gaan we de mogelijkheden onderzoeken om ook ISO 14001:2015 en ISO 50001 gecertificeerd te worden. Deze certificeringen gaan in op milieu en mens. Uitgangspunten die goed passen binnen de visie in de 6 pijlers van DEMEEUW.

Deel dit artikel

DEMEEUW maakt onder andere ruimte voor:

 Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met een medewerker van DEMEEUW. Bel ons via onderstaand telefoonnummer, of mail ons.

+31 (0)499 572 024