Home Nieuws Flexwonen in ’s-Hertogenbosch: De Meeuw bouwt 54 tijdelijke woningen in De Vliert

Flexwonen in ’s-Hertogenbosch: De Meeuw bouwt 54 tijdelijke woningen in De Vliert

''Bij flexwoningen is het zaak omwonenden in het proces mee te nemen.”

De kranten staan er dagelijks bol van: de druk op de woningmarkt. Tot 2030 moet Nederland zo’n 1 miljoen woningen bijbouwen. Ook de sociale woningmarkt kampt met een groot tekort aan woningen. De wachttijden blijven toenemen. Dit heeft grote gevolgen voor mensen die met spoed een woning zoeken. Onder de noemer ‘flexwonen’ stelde het Ministerie van Binnenlandse Zaken speciaal voor deze groep beleid op. In een notendop komt dit erop neer de nood op korte termijn meer met flexibele woonprojecten te lenigen. Dit stuit echter nogal eens op bezwaren. Is dat terecht en zijn ze op te lossen?

Flexwonen in ‘s-Hertogenbosch

Flexwonen wordt al op een groot aantal plaatsen ingezet om het nijpende woningentekort aan te vullen. Dat gebeurt onder andere in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De gemeente, de Bossche corporaties Zayaz, BrabantWonen, Kleine Meierij, Mooiland en het Stedelijk Huurders Platform (SHP) komen tot gezamenlijke doelen en leggen deze vast in prestatie afspraken en het Sociaal Woonakkoord. Mede op basis hiervan realiseert de gemeente samen met woningcorporaties Zayaz en BrabantWonen in totaal circa 500 woningen op tien tijdelijke locaties.

Delen

De Vliert

Jurgen Arts, interim projectleider bij woningcorporatie Zayaz in ‘s-Hertogenbosch, ondersteunt onder andere Zayaz bij diens zoektocht naar huisvestingsoplossingen. Daarbij werkt hij samen met lokale overheden en zet hij zich in voor urgente huisvestingzoekers. Arts: “Bij de uitvraag stond de kwaliteit-/prijsverhouding centraal, waarbij ook het duurzaamheidsakkoord van 2018-2025 werd meegewogen. De Meeuw schreef in met NEZZT-woningen; het woonlabel van De Meeuw. Ze wonnen de aanbesteding op het beste plan en niet alleen op prijs. Duurzaamheid en de kwaliteit en uitstraling van de woningen zijn meegewogen bij de beoordeling. Daarbij kwamen de NEZZT-woningen het sterkst uit bus.” Inmiddels zijn de eerste ruim 200 woningen opgeleverd. Op locatie De Vliert zijn 54 flexwoningen geleverd door De Meeuw. De komende jaren komen er ongeveer 500 woningen bij.

Flexwonen: voor de één een droom, voor de ander noodzaak

Maar wie zijn de bewoners van flexwoningen eigenlijk? De flexwoningen van De Vliert zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen. Onder meer voor jongeren, kleine gezinnen met kinderen en mensen met inkomens tot € 44.655 per jaar. Wat de bewoners gemeen hebben, is dat ze op korte termijn behoefte hebben aan woonruimte. Denk aan jongeren die nog bij hun ouders wonen en graag op zichzelf willen gaan wonen. Of starters die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar onvoldoende voor het afsluiten van een goede hypotheek. En dan zijn er nog woningzoekenden die voor een periode in een andere omgeving werken, mensen die tijdelijk zorg nodig hebben, vergunninghouders, mantelzorgers en alleenstaande ouders met kinderen die vanwege een scheiding op zoek zijn naar een eigen woning. Kortom: voor de één is een flexwoning een droom en voor anderen is het noodzaak.

De omgeving en flexwoningen

Net als bij traditionele bouw wordt bij de realisatie van flexwoningen de omgeving in het ontwerpproces meegenomen. “Hoewel er veel begrip is voor het maatschappelijk belang, leven er ook veel vragen en zorgen bij omwonenden. Daarom werd het ontwerp in samenwerking tussen Zayaz, de gemeente, De Meeuw en de omwonenden geoptimaliseerd zodat de impact op de buurt zo klein mogelijk bleef. Het meest bepalende voor de omgeving is de verandering van het uitzicht, bijvoorbeeld van een open grasveld naar een uitzicht op woningen. Bij project De Vliert hebben gemeente ‘s-Hertogenbosch en Zayaz de openbare ruimte zo ingericht dat er ruimte voor groen bleef en de impact voor omwonenden zo laag mogelijk”, aldus Arts.

Zorgen bij omwonenden

Bij omwonenden leven daarnaast vaak zorgen over eventueel verval van de buurt. Arts: “Mensen associëren tijdelijke woningen vaak met goedkoop en hebben het idee dat daar alleen ‘problematische’ bewonersgroepen komen wonen. Omwille van de leefbaarheid stelde Zayaz voor het project een goede mix van doelgroepen en woningtypen samen. Met NEZZT bood De Meeuw verschillende woningtypen die niet alleen aantrekkelijk ogen, maar ook goed aansluiten bij de behoefte van die mix. Bij de afweging om flexwoningen te plaatsen én gedurende de daadwerkelijke realisatie van een project is zaak te blijven luisteren naar de omgeving, waar mogelijk inspraak te geven en deze zo goed mogelijk te informeren.”


In het kort

Kortom: flexwonen is een geschikte manier om de krapte op de woningmarkt op korte termijn aan te pakken. Het is een snelle, duurzame en betaalbare manier van bouwen. Iets wat het programma met 700 flexwoningen in ’s-Hertogenbosch opnieuw bevestigt. Met de 54 flexwoningen van Nezzt staan op De Vliert woningen die echt een visitekaartje voor duurzaam wonen zijn met een aantrekkelijke uitstraling. En die de potentie laten zien van flexwoningen die permanent gebouwd zouden kunnen worden.


De voordelen van flexwonen

Het grote voordeel van flexwonen is dat de realisatietijd van een flexwoning bijzonder kort is. Traditionele woningbouwprojecten hebben een gemiddelde doorlooptijd van 5 tot 7 jaar. Tijdelijke woningen, zoals die van De Meeuw in Oirschot kunnen daarentegen al binnen een jaar worden opgetrokken. De productie voltrekt zich vrijwel volledig in de fabriek. Op de bouwplaats zelf volstaan in veel gevallen een aansluiting op het riool, water en elektriciteit. En in tegenstelling tot de heersende vooroordelen over flexwonen dat het om ‘goedkope containerbouw’ zou gaan, hebben de woningen de uitstraling en kwaliteit van een aantrekkelijke permanente woning.

Duurzaam bouwen en wonen

Flexwoningen staan doorgaans tussen de tien en vijftien jaar op een locatie. Daarna worden kunnen ze weer worden verplaatst of neemt De Meeuw ze weer in en worden na een grondige inspectie diverse onderdelen weer hergebruikt. Eén van de redenen dat flexwonen in hoge mate circulair is en mede daardoor veel duurzamer dan traditionele bouw.

Toekomstbouwers

Dat duurzaamheidsaspect is een doorslaggevend argument om flexwoningen beter te bekijken. Niet alleen voor spoedzoekers, maar voor alle ‘toekomstbouwers’. Het zeer efficiënte productieproces in de fabriek van de modulaire huisvesting van De Meeuw en het minimale aantal transportbewegingen kenmerken zich door een fors lagere CO2-uitstoot dan traditionele bouw. Demontabel bouwen zoals De Meeuw dat doet levert 55% minder milieulast op.

Herinzet van huisvesting

Met recht een toekomstbestendige, duurzame en circulaire wijze van bouwen dus. Want gaat het om huisvesting die gedurende z’n levensduur aansluit bij de vraag uit de markt en qua omvang, functie, comfort en identiteit kan meebewegen met de veranderende omstandigheden, behoeften en wensen van gebruikers. En de huisvesting van De Meeuw kan worden ingeleverd en hergebruikt voor een andere functie als de vraag ophoudt te bestaan op dezelfde, maar ook op een andere locatie. Bij deze zogenaamde ‘herinzet’ worden alleen die onderdelen vervangen die daar aan toe zijn. Op die manier blijft de restwaarde zoveel mogelijk behouden ten gunste van de betaalbaarheid van het object.

Customer Care De Meeuw

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor u zijn?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Projecten

Karmijn Amsterdam 16

De Alliantie - Karmijn

“Als je echt wilt, dan kan het. Dat hebben de Alliantie en NEZZT hier laten zien.” Woorden...

Meer informatie
De Alliantie - Karmijn
“Als je echt wilt, dan kan het. Dat hebben de Alliantie en NEZZT hier laten zien.” Woorden van wethouder Laurens Ivens van Bouwen, Wonen en Dierenwelzijn van de gemeente Amsterdam...
Meer informatie
Spark Village02 1

Spark Village - Sciencepark Amsterdam

In Amsterdam is het tekort aan woningen al jaren een groot probleem. Met name voor studenten, starters...

Meer informatie
Spark Village - Sciencepark Amsterdam
In Amsterdam is het tekort aan woningen al jaren een groot probleem. Met name voor studenten, starters en statushouders is het vinden van betaalbare huisvesting erg lastig. Om deze groepen...
Meer informatie
De Meeuw LOhuizen 7

De Alliantie - Lohuizen

In minder dan een half jaar tijd heeft het nieuwe flexibele woonconcept NEZZT, in samenwerking met woningcorporatie...

Meer informatie
De Alliantie - Lohuizen
In minder dan een half jaar tijd heeft het nieuwe flexibele woonconcept NEZZT, in samenwerking met woningcorporatie de Alliantie 81 sociale huurwoningen gerealiseerd aan de Van Lohuizenlaan in Amsterdam Oost...
Meer informatie
KAFRA Greenport 2

LH Greenport Sevenum

Steeds meer logistieke bedrijven kiezen ervoor om zich te vestigen in de regio rondom Greenport Venlo, waardoor...

Meer informatie
LH Greenport Sevenum
Steeds meer logistieke bedrijven kiezen ervoor om zich te vestigen in de regio rondom Greenport Venlo, waardoor de vraag naar personeel sterk toeneemt. Tegelijkertijd kampt de regio met een woningentekort...
Meer informatie