Home Nieuws De Meeuw schrijft geschiedenis met 500 flexibele woningen

De Meeuw schrijft geschiedenis met 500 flexibele woningen

Op vrijdag 17 december jl. zetten de gemeente Nijmegen en vier Nijmeegse woningcorporaties hun handtekening onder ‘NDW21’.

Een grote stap richting de realisatie van 500 tijdelijke De Meeuw Nezzt-woningen in de gebiedsontwikkeling ‘Winkelsteeg’. Hierbij gaat het om duurzame en modulaire woningen, die hard nodig zijn om de huidige wooncrisis het hoofd te bieden. Naar verwacht zullen de woningen in 2022 en 2023 in gebruik worden genomen. Het gaat om de grootste opdracht ooit voor De Meeuw in Oirschot. De aanbesteding van Gemeente Nijmegen voor 500 woningen is in november gewonnen door de combinatie De Meeuw Nezzt, Woodstock Real Estate en DoepelStrijkers architecten.

Delen

Startschot

NDW21 is het startschot van de gebiedsontwikkeling Winkelsteeg. NDW21 staat voor ‘Nieuw Dukenburgseweg 21’ en is het eerste project van de herontwikkeling van het binnenstedelijke bedrijventerrein Winkelsteeg naar een nieuw en sterk werk-, woon- en verblijfsgebied tussen het Goffertpark en het Maas-Waalkanaal. De gemeente en vier Nijmeegse woningcorporaties – Talis, Portaal, Woonwaarts en SSH& - werken intensief samen om hier onder meer duurzame, flexibele woningen te realiseren. Zij doen dat samen met de partijen Heijmans, de Meeuw/Nezzt en Stichting Hubert. Het gaat om woningen die na 15 tot 20 jaar een tweede leven krijgen op een nieuwe plek.

Op de foto (vlnr) Noël Vergunst, wethouder stedelijke ontwikkeling en Ronald Leushuis, bestuurder van woningcorporatie Talis

Tijdelijke woningen

De modulaire, herinzetbare woningen voldoen bijna allemaal aan de eisen voor permanente nieuwbouw, waarmee ze onder meer energiezuinig zijn. Ze zijn geschikt voor 1- en 2-persoonshuishoudens: onder andere jonge starters, studenten en spoedzoekers die snel een woning nodig hebben. Ook is er voor zelfbouwers ruimte om tien tot vijftien tijdelijke woningen te bouwen. Ronald Leushuis, bestuurder bij Talis: “We willen een buurt waar iedereen welkom is en mensen hebben oog voor elkaar. Ook mensen die wat extra zorg en begeleiding nodig hebben, kunnen hier terecht.”

Beeldcredits: DoepelStrijkers architecten

Gunning

De keuze viel op De Meeuw Nezzt omdat dit woonproduct naar het oordeel van de corporaties de beste prijs-kwaliteit verhouding biedt. Daarnaast voldoet De Meeuw Nezzt aan de wensen rond plan van aanpak, open begroting, meerjarenonderhoudsbegroting en informatie over de woningen. De corporaties zijn niet alleen overtuigd van de kwaliteit van de woningen en woongebouwen van De Meeuw Nezzt, maar ook van de expertise van het projectteam. Ook verwachten ze een goede samenwerking tussen de gemeente, de woningcorporaties en De Meeuw Nezzt. De corporaties hebben dan ook besloten de gehele opdracht van 500 woningen aan De Meeuw Nezzt te gunnen.

Beeldcredits: DoepelStrijkers architecten

Projectpartners en hun rol

De samenwerking tussen De Meeuw Nezzt, Woodstock Real Estate en DoepelStrijkers architecten is een win win samenwerking voor de drie partners. De Meeuw is een bouwer van modulaire woningen en heeft DoepelStrijkers gevraagd de architectuur voor de aanbesteding voor de 500 woningen op zich te nemen. Het bureau heeft in de aanbesteding houten gevels verwerkt van Woodstock Op wens van De Gemeente Nijmegen is in de afgelopen maand hard gewerkt om meer variatie in houten gevels op te nemen in het ontwerp. Aangezien de gevels van WoodStock bestaan uit een circulair opgebouwd houten systeem kan daarbinnen eenvoudig variatie in maatvoering van houten latten en kleurstelling worden gerealiseerd. Binnen het stedenbouwkundig plan en met de maatvoering van de woonmodules van De Meeuw Nezzt als uitgangspunt is een ensemble van 7 gebouwen ontworpen.

Beeldcredits: DoepelStrijkers architecten

Meerjarenonderhoud


Behalve over de realisatie van de flexibele woningen zijn de corporaties en De Meeuw Nezzt in gesprek over het meerjarenonderhoud. Daarbij gaat het om het benodigde onderhoud per levensjaar en de bijbehorende kosten.


Ondertekening


Vanwege de huidige coronamaatregelen kon er helaas geen publiek bij het ondertekenmoment aanwezig zijn. De overeenkomst is ondertekend door Wethouder Noël Vergunst van gemeente Nijmegen en de bestuurders van de vier corporaties. Om belangstellenden toch mee te kunnen laten kijken met het ondertekenmoment, wordt de gebeurtenis vastgelegd in een video.


Op www.nijmegen.nl/NDW21
kunt u vanaf 27 december een terugblik zien op het ondertekenmoment, inclusief beelden van de opgravingen en een impressie van hoe het gebied eruit komt te zien. Wanneer u uw e-mailadres achterlaat op www.nijmegen.nl/NDW21 blijft u op de hoogte van NDW21 en ontvangt u de video per e-mail.