Home Nieuws Corporatiemonitor flexibele woningen als snelle uitkomst voor spoedzoekers

Corporatiemonitor flexibele woningen als snelle uitkomst voor spoedzoekers

Steeds meer woningcorporaties zijn van plan om de komende jaren tijdelijke woningen te realiseren. Dat blijkt uit de Corporatiemonitor Tijdelijke woningen die Aedes – de brancheorganisatie van woningcorporaties – deze maand publiceerde. In 2017 en 2018 bouwden corporaties jaarlijks zo’n 1.500 tijdelijke woningen. Aedes heeft nu de ambitie om te groeien naar 10.000 tijdelijke woningen per jaar.

Woningcorporaties noemen de groeiende behoefte van spoedzoekers als voornaamste reden om meer in te zetten op tijdelijke woningen. Het biedt namelijk de mogelijkheid om op korte termijn de woningnood te verzachten. Ook worden tijdelijke woningen niet meer als containerwoningen gezien maar als volwaardige modulaire woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens.

Delen

Flexibele woningen een grote uitdaging

Woningcorporaties ondervinden wel belemmeringen om de productie van tijdelijke woningen te versnellen. Een van de knelpunten is de beschikbaarheid van locaties. Twee derde van de corporaties hebben op het moment geen locaties voor het bouwen van tijdelijke woningen. Daarnaast blijkt ook het financieel haalbaar maken van flexibele woningen een grote uitdaging, bijvoorbeeld door de hoge grondprijzen van gemeenten, of lange (planologische) procedures die de bouw van tijdelijke woningen vertragen. Zo komt het wel eens voor dat gemeenten en nutsbedrijven moeite hebben de openbare ruimte tijdig in orde te maken, waardoor de bouw van een tijdelijke woning even lang duurt als een permanente woning.

Hoewel er in de uitvoeringsaspecten en in de samenwerking met andere partijen nog veel winst te behalen valt, ziet Hester van Buren (bestuurslid bij Aedes en bestuursvoorzitter bij de Amsterdamse corporatie Rochdale) positieve signalen in het onderzoek. “Voor een deel van de woningzoekenden geldt: liever onderdak dan slapen bij vrienden op de bank. Dit is ook de vervanging van slapen op straat. Als je niets doet, heb je ook geen woningen.”

Customer Care De Meeuw

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor u zijn?

Neem voor meer informatie contact met ons op.