Meer

Buitenonderhoud overgedragen

Op 1 januari 2015 is het budget voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen in het primair onderwijs overgedragen van de gemeenten aan de schoolbesturen. Schoolbesturen worden daarmee verantwoordelijk voor het gehele onderhoud en de renovatie van de scholen.

Budgetten onderhoud

De budgetten voor binnen- en buitenonderhoud in één hand brengen is een eerste stap naar een efficiëntere en betere huisvesting van scholen. Goed onderhoud is belangrijk. Een schoolgebouw moet aansluiten bij de onderwijsdoelstellingen.

Helaas schiet de kwaliteit van de onderwijshuisvesting in Nederland nogal eens tekort. Veel schoolgebouwen zijn verouderd, het binnenklimaat van 80% van de scholen is matig tot slecht en gebouwen zijn niet meer toegerust op moderne toepassingen.

Veel schoolbesturen hebben onvoldoende kennis van onderhoud en worstelen met de nieuwe verantwoordelijkheden die de overheveling van het buitenonderhoud met zich meebrengt. DEMEEUW heeft veel ervaring met onderhoud en kan haar klanten goed ondersteunen bij het maken van de juiste afwegingen als het gaat om onderhoud.

DEMEEUW maakt onder andere ruimte voor: