Meer

Sanitaire voorzieningen

Van de gemeente Schouwen Duiveland kwam op 9 december 2011 de vraag of wij 3 lokalen met sanitaire voorzieningen konden leveren en opleveren voor 5 januari 2012.

Hieraan is invulling gegeven door 3 voorraad lokalen aan te bieden. De units zijn 21 december geplaatst en voor de kerst afgemonteerd. Tussen kerst en nieuw is de vloerbedekking gelegd en op 4 januari was de oplevering. De kinderen kregen vanaf maandag 9 januari les krijgen in de nieuwe lokalen van DEMEEUW.

DEMEEUW maakt onder andere ruimte voor: